Modlitwa Różańcowa rodziców za dzieci – propozycja stałej modlitwy różańcowej

Istnieją zasadniczo dwa powody, dla jakich rodzice decydują się na przystąpienie do modlitwy w Różańcu Rodziców za Dzieci, a mianowicie:

 1. W życiu ich dzieci dzieje się coś złego, a wierzący rodzice w trudnościach zwracają się do Boga o pomoc. Mają świadomość, że jakieś zło dotyka ich dzieci i nie potrafią sobie z tym poradzić, więc w końcu szukają pomocy u Boga.

2. Dostrzegając we współczesnym świecie zalew zła, zaczynają zdawać sobie sprawę, jak trudno się temu przeciwstawić, a chcieliby swoje dzieci przed nim uchronić.

Świadomość wspólnej modlitwy i niezachwianej opieki Bożej nad dzieckiem daje rodzicowi niesłychany spokój i często uwalnia od leków o dziecko, o bezpieczeństwo teraz i w przyszłości. Modlitwa ta często uzdrawia również relacje w rodzinach!

Poświecenie  4 – 5 minut dziennie, aby dziecko miało opiekę przez 24 godziny, to wspaniała Boża ekonomia – tylko trzeba się na nią zdobyć! Ileż  uwagi poświęcamy zwykłym codziennym czynnościom, a na wezwanie Bożej opieki szkoda nam czasu. Jezus nie żałował swojego życia dla żadnego, nawet najgorszego człowieka, czemu my mamy żałować tych paru minut dziennie ze swego czasu własnym dzieciom!

Oczywiście podjęcie modlitwy nie zwalnia nas z konkretnego działania, aby wychowywać swoje dzieci i kierować ich rozwojem, jednak modlitwa takie działania z pewnością wspomoże. Podjecie tej modlitwy to również konieczność zwrócenia uwagi na swoje osobiste nawracanie się i swój własny rozwój duchowy.

 Na czym polega modlitwa w Różańcu Rodziców?

Różaniec Rodziców oparty jest na zasadach jakie obowiązują w Żywym Różańcu. Dwadzieścia osób łączy się we wspólnej modlitwie różańcowej w intencji swoich dzieci tworząc Różę Rodziców. Każda osoba wpisywana do Róży otrzymuje Akt zawierzenia i wyznaczoną – do rozważania w miesiącu przystąpienia – tajemnicę  różańca św. Powinna otrzymać również rozważania, które swoja treścią przywołują intencje modlitwy i pomagają w uporządkowaniu modlitwy, zwłaszcza na początku.

Materiały te powinien wręczyć moderator Róży.

 Modlitwę rozpoczynamy odmawiając na wstępie Akt Zawierzenia. Odmawiamy go 1 raz w pierwszym dniu. Potem odnawiamy ten Akt co roku w dniu 8 grudnia w łączności z wszystkimi rodzicami na całym świecie, którzy modlą sie za swoje dzieci.

Codziennie przez cały miesiąc odmawiamy dziesiątkę różańca (Ojcze nasz…/ 10 x Zdrowaś Maryjo…/ Chwała Ojcu…) rozważając wyznaczona tajemnice.

W następnym miesiącu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca, sami zmieniamy tajemnice rzechodząc do rozważania kolejnej (o jedna do przodu) wg porządku tajemnic różańca św. – radosne, światła, bolesne i chwalebne.

Osoba, której w danym miesiącu wypada rozważanie tajemnicy I radosnej odmawia również modlitwy wstępne – na krzyżyku Wierze w Boga, następnie Ojcze nasz…, 3 x Zdrowaś Maryjo…( o wiarę, nadzieje i miłość) i Chwała Ojcu…, po czym swoja dziesiątkę.

Modlimy się za dzieci własne, jak również za wszystkie dzieci objęte modlitwą Róży.

W modlitwę włączone są także dzieci chrzestne i z duchowej adopcji. Automatycznie włączone są synowe i zięciowie, które po ślubie staja sie też naszymi dziećmi. Różaniec Rodziców nie obejmuje modlitwy za wnuki, siostrzeńców itd. (chyba, że są naszymi chrześniakami).

Przynajmniej raz do roku powinniśmy potwierdzić modelatorce Róży nasze zaangażowanie w modlitwie.

O co się modlimy? – intencje ogólne

Prosimy o to, aby Bóg w imię ofiary Chrystusa usunął skutki grzechów nas jako rodziców i aby nasze grzechy, przeszłe, ale również obecne nie wpływały negatywnie na nasze dzieci, aby dzieci nasze nie były narażone na skutki naszych grzechów.

Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości.

Prosimy o rozszerzanie się tego dzieła modlitwy rodziców w intencjach dzieci, aby jak największa rzesza dzieci otrzymywała od swych rodziców modlitwę i błogosławieństwo!

O uzdrowienie przyczyn grzechów których skutki spotykają nasze dzieci, u rodziców i w środowisku.

W intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz w intencji Kościoła Świętego.

Co zyskujemy z powodu uczestnictwa w Róży Rodziców?

Codziennie dajemy najpiękniejszy prezent naszym dzieciom – wszystkie łaski związane z odmawianiem Różańca Świętego.

Pewność, że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za nasze dzieci. Jeśli nikt nie zapomni odmówić swojej dziesiątki, odmówiony jest cały różaniec!.

Rozwój naszej osobistej modlitwy, często podjecie modlitwy za dzieci jest okazja do rozpoczęcia wspólnej modlitwy w rodzinie.

 Akt zawierzenia

Niepokalana Dziewico Maryjo! Królowo Rodzin, Królowo Pokoju, Matko Boża Fatimska, która jesteś nasza patronka i czuła opiekunka naszych rodzin, obieramy Cie dziś, w dniu Twego Niepokalanego Poczęcia, patronka naszej różańcowej modlitwy rodziców w intencji dzieci i ufnie powierzamy Ci rozwój tego dzieła. Ty, Maryjo ukazujesz nam wzór miłości rodzicielskiej i jesteś najlepsza przewodniczka ku Jezusowi. Dziękując Bogu za dar rodzicielstwa, stajemy przed Tobą Maryjo i przed Twoim Synem z tym wszystkim, co jest przedmiotem naszej troski, z naszymi radościami i kłopotami. Wierzymy, ze w Jezusie my i nasze dzieci odnajdziemy pełnie swego powołania, a ta nasza modlitwa różańcowa i Twoje wstawiennictwo w tym dopomoże. Zawierzamy Ci swoje dzieci i wszystkie dzieci objęte modlitwą w Różach Różańcowych rodziców. Przez tajemnice życia Jezusa i Świętej Rodziny uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać ze słabości i grzechów rodzicielskich. Ochron je płaszczem swojej miłości i modlitwy, niech pozostaną niewinne, a te które zbłądziły, które doświadczają nędzy grzechu, skieruj na drogę nawrócenia. Tobie i tej modlitwie różańcowej powierzamy drogi ich rozwoju i ufamy, że doprowadzisz je do Jezusa. Niech to dzieło modlitwy rozwija się, przynosząc Miłość i Pokój, jaki niesie światu Chrystus, aby jak najwięcej dzieci, rodziców i rodzin doświadczyło uzdrawiającej mocy Miłości Bożej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.